Розлади аутистичного спектру

Хвороба

Пріоритетне завдання VIVERE CLINIC

розв'язання проблеми дитячих нейропсихічних захворювань. Високі досягнення у сфері імунології, генетики, біохімії дозволяють нам чітко зрозуміти особливості ураження мозку у дітей з РАС та розробити ефективні методи подолання хвороби. 

І перш за все ми акцентуємо увагу на виявлення факторів, які безпосередньо спровокували розвиток нейропсихічних синдромів у дітей з мультисистемним ураженням організму – аутоімунні, запальні, алергічні, інфекційні. 

Сьогодні для ведення дітей з РАС у VIVERE CLINIC використовується мультидисциплінарний підхід команди лікарів, куди входять генетики, дієтологи, гастроентерологи, імунологи, дитячі психіатри, дитячі неврологи, ендокринологи, корекційні педагоги. Наявні результати командної роботи на практиці демонструють, що метод має потенціал на повне одужання дітей навіть з несприятливим прогнозом, а також на зменшення частоти нейропсихічних порушень серед дітей.

РАС: особливості та статистика

Розлади аутичного спектру – група нейропсихічних розладів, для яких характерно порушення соціальної адаптації, взаємодії та комунікації з іншими людьми, звуження кола інтересів. За останні роки частота клінічних випадків суттєво зросла: за даними по США, за період з 1972 до 2014 р. частота зареєстрованих випадків РАС підвищилась з 1 випадку на 10 тис. осіб (0,01 %) до 1 випадку на 44 дітей (2,0 %), тобто у 200 разів. 

РАС не просто зумовлює соціальну дезадаптацію дитини та створює проблеми з комунікацією, а й супроводжується різноманітною коморбідною патологією (обсесивно-компульсивний синдром, синдром дефіциту уваги та гіперактивності, когнітивні порушення та інші форми психіатричних синдромів). Це значно погіршує якість життя дитини і всіх членів родини. До того ж із часом можуть виникати ознаки шизофренії, схильність до суїциду. 

Тому пріоритетним питанням для лікарів є якісна діагностика та комплексне лікування, а для батьків дітей з РАС – своєчасне звернення за медичною допомогою та проходження повноцінної терапії під супроводом досвідчених фахівців.
Останні досягнення в генетиці, молекулярній біології та імунології показують біохімічні та імунозалежні шляхи формування нейропсихічних розладів та проливають світло на механізми ураження головного мозку дітей з РАС. А це дозволяє значно підвищити якість лікування синдрому та говорити про можливість повного одужання завдяки впровадженню генетичних, біохімічних та імунодіагностичних підходів, а також метаболічних та імунотерапевтичних втручань з нейропротекторними ефектами, які і використовують лікарі нашого медичного центру.

Для запису на прийом чи консультацію телефонуйте:

Генетичні фактори в розвитку РАС

Останні дослідження підтверджують, що саме генетичні фактори є ключовими в розвитку РАС. Проте захворювання обумовлене ураженням великої кількості генів, які контролюють різні фізіологічні процеси в організмі. Генетичну патологію, пов’язану з аутичним розладом, можна розподілити на 3 основні групи – метаболічні, імунологічні та неврологічні порушення, до яких належать розлади обміну речовин, функціонування імунної системи, нейрогенезу, синаптичної пластичності та обміну нейротрансмітерів у ЦНС.

Під час діагностики важливо точно визначити знаходження кожного з багатьох пов’язаних з РАС генетичних порушень для підбору ефективного лікування. І саме цим займаються лікарі VIVERE CLINIC. 

У багатьох клінічних випадках спостерігається заміна нуклеотидів у генах фолатного циклу, що може призвести до тяжких наслідків для пацієнта через порушення засвоєння фолієвої кислоти, яка функціонує у тісному зв’язку з іншими біохімічними циклами в організмі. Таке порушення призводить до розвитку РАС принаймні трьома шляхами:

 • біохімічний – шляхом індукції гіпергомоцистеїнемії та інших пов’язаних виявів оксидативного стресу;
 • генорегуляторним – через вплив на експресію багатьох патогенних і нормальних генів через порушення універсального механізму генної цензури шляхом метилювання ДНК;
 • епігенетичним – завдяки метилюванню білків і ліпідів, що впливає на їхню функціональну активність. 

 Також мутації в генах здатні порушувати функції імунітету та призводити до імунодефіциту. На їх фоні можуть формуватись імунозалежні шляхи ураження ЦНС у дітей з РАС та іншими нейропсихічними синдромами. Таких шляхів відомо чотири – інфекційний, автоімунний, алергійний і запальний. Обширність ураження головного мозку залежить від того, в скількох та яких саме генах спостерігаються мутації.

Таким чином, можна говорити про індивідуальну патологічну систему генів, які формують картину РАС та інших нейропсихічних синдромів у кожної дитини, оскільки уражені гени функціонують не самостійно, а взаємодіють один з одним на різних етапах розвитку хвороби. При аналізі індивідуальних патологічних систем генів, що зумовлюють полігенний характер успадкування РАС, слід враховувати, що вони призводять до якісно іншого клінічного результату, ніж проста сума їх складників. Це обґрунтовує доцільність саме комплексного аналізу генетичних моделей у пацієнтів з РАС. 

В нашій клінічній практиці для дітей з підозрою на РАС створюються спеціалізовані діагностичні генетичні панелі, які дають змогу визначати індивідуальні патологічні генетичні системи у дітей з нейропсихічними синдромами згідно з доказовою базою.

Біохімічні чинники

Наявність патологічної системи генів сприяє розвитку цілого комплексу метаболічних порушень, які призводять до розладів ЦНС та порушення функцій організму дитини в цілому. Для РАС характерною тріадою перш за все є порушення функцій головного мозку, травної системи та імунітету.

Біохімічні розлади можна описати як оксидативний стрес. Це процес, при якому порушується окислення та відновлення клітин, в результаті чого вони пошкоджуються або гинуть. Перш за все страждають нейрони. При відсутності впливу на даний механізм з часом можуть розвинутись більш тяжкі стани – астма, порушення концентрації та уваги, синдром хронічної втоми, головні болі, гіпертензія та ін. 

Генетично обумовлені метаболічні розлади у дітей з РАС формують індивідуальні патерни біохімічних порушень. Для їх оцінки наші лікарі розроблюють спеціалізовані лабораторні діагностичні панелі. Ідентифікація індивідуального патерну є важливим клінічним завданням, оскільки дозволяє підібрати ефективну програму лікування для ослаблення ураження ЦНС та, як результат, усунення клінічних проявів захворювання.


Імунологічні чинники в розвитку РАС

Генетичні та біохімічні механізми призводять до порушення дозрівання і функціональності імунної системи дитини з РАС. Результати досліджень демонструють, що чим більш виражені нейропсихічні розлади у пацієнта, тим значніше ушкодження імунного захисту. 

В імунному статусі спостерігається дисбаланс чинників, які забезпечують захист організму від інфекційних та алергічних агентів, розвитку пухлин, аутоімунних реакцій. Виділено специфічну форму первинного імунодефіциту, обумовленого розладом фолатного циклу. Клінічно цей стан у дітей з РАС виявляється такими синдромами:

    • інфекційний;
    • автоімунний;
    • імунозапальний;
    • алергійний.

Останні дослідження підтверджують, що наявність первинного імунодефіциту підвищує ризик розвитку РАС у дітей в 3,2 раза. Тому важливо при наявності нейропсихічних розладів виявити імунологічні порушення, які могли їх спровокувати.
В нашій клініці використовуються методики дослідження, які дозволяють точно встановити імунологічні порушення та усунути їх на клітинному рівні. Таким чином вдається прибрати саме імунологічний фактор та досягти високої ефективності лікування дітей з РАС.

Для запису на прийом чи консультацію телефонуйте:

Інфекційні чинники

Через ураження імунітету діти з РАС більш схильні до розвитку інфекційних захворювань, які поширюються перш за все на нервову систему. Можна виділити безпосередньо пряме ураження ЦНС з розвитком гострої або хронічної нейроінфекції, а також непрямий шлях пошкодження – імунозапальні та автоімунні реакції. 
Інфекційний чинник може сприяти пошкодженню ЦНС у дітей з РАС після перенесених вірусних енцефалітів, цитомегаловірусної нейроінфекції. Діти з РАС частіше хворіють на герпесвірусні та стрептококові інфекції, токсоплазмоз, мікоплазмоз та хламідіоз, бореліоз. 

При обстеженні пацієнтів в нашій клініці призначається спеціальна діагностична панель для виявлення специфічного мікробного спектру у дітей з РАС та іншими нейропсихічними синдромами. Це дозволяє підібрати ефективну антибіотикотерапію, противірусне, протигрибкове або антипротозойне лікування, націлене на усунення провокуючого фактору.

Аутоімунні чинники в розвитку РАС

Патологічна імунна відповідь на автоантигени головного мозку у дітей з РАС може бути двох типів:
    1. Алоімунна – розвивається ще в антенатальному періоді та поступово самостійно зникає через кілька місяців після народження.
    2. Автоімунна – пов’язана з імунною дисфункцією в організмі дитини, розвивається протягом перших років життя, має хронічний перебіг. 

Мікробні і немікробні чинники у дітей з РАС провокують антицеребральні та екстрацеребральні автоімунні реакції. Ураження поширюється не на всі нервові клітини, а вибірково на окремі ділянки сірої речовини головного мозку. 
Останні дослідження підтверджують, що існують асоціації між певними мікроорганізмами і автоантитілами. І кожен пацієнт має індивідуальний мікробний спектр ураження. Визначивши його та оцінивши загальний імунний статус дитини, вдасться встановити найбільш небезпечні мікроорганізми для конкретного пацієнта, які можуть спровокувати серйозне ураження головного мозку.

В клінічній практиці VIVERE CLINIC лікарі використовують спеціалізовані лабораторні діагностичні панелі для оцінки специфічного профілю автоімунних реакцій до церебральних та екстрацеребральних автоантигенів, або автоімунних ендофенотипів, у дітей з РАС та іншими нейропсихічними синдромами. Це дозволяє нам адекватно підібрати імуномодулюючу терапію та оцінити її ефективність.

Імунозапальний синдром

Ще одним характерним проявом імунної дисфункції у пацієнтів з аутичними розладами є імунозапальний синдром, який обумовлює імунозалежне ураження головного мозку. Він може бути:

 • первинний – виникає внаслідок розладу регуляції запалення в умовах порушення функцій імунітету через внутрішні чинники в організмі;
 • вторинний – є складовою часткою інфекційного та автоімунного синдромів. 

Системна запальна реакція супроводжується періодичними загостреннями та призводить до погіршення психічного стану дитини з РАС, викликаного нейротоксичним впливом сироваткових протизапальних молекул. 

Алергійний синдром у дітей з РАС

Порівняно зі здоровими дітьми, у пацієнтів з аутичними розладами респіраторні, шкірні та харчові алергічні реакції фіксуються у 2-3 рази частіше. Алергійний синдром розвивається внаслідок порушення функцій імунітету. 
Можна виділити два механізми формування алергійного синдрому у дітей з РАС:

 • центральний – зумовлений синтезом нейротензину в гіпоталамусі головного мозку під впливом стресових чинників, який провокує алергійне запалення в паренхімі мозку;
 • периферичний – виникає внаслідок алергії на деякі харчові продукти (глютен, казеїн і т. д.) та супроводжується алергійним запаленням в стінці кишківника з подальшим поширенням у кров і головний мозок.

Визначення генезу алергійного синдрому дозволяє підібрати ефективне лікування, зокрема, зрозуміти доцільність дієтотерапії з метою полегшення проявів РАС та покращення соціальної поведінки дітей з таким діагнозом.

Для запису на прийом чи консультацію телефонуйте:

Концепція функціональної осі «мікробіота – кишківник – мозок»

Саме ця концепція і пояснює хвилеподібний перебіг захворювання з періодичними покращеннями та погіршеннями психологічного стану пацієнта. Антигени до збудників інфекцій, харчові алергени, токсини, які потрапляють в організм із навколишнього середовища, досягаючи клітин імунітету та слизової кишківника, провокують локальну запальну реакцію. В результаті у дітей з РАС часто діагностується хронічний ентероколіт. 

При нейропсихічних синдромах нерідко запалення в стінках кишківника викликають фактори, не шкідливі для здорової людини. Через хронічний перебіг з часом підвищується проникність стінок кишківника, і запальний процес може з локального стати генералізованим. 

Енцефалопатія у дітей з РАС

У дітей з розладами аутистичного спектру часто спостерігається супутня органічна патологія, яка не обмежується психіатричними діагнозами, як вважалося раніше. Більш того, такий підхід не дозволяє визначити причину хвороби та вплинути на механізм її розвитку.

Адже у пацієнтів з розладами аутичного спектру формується ураження головного мозку (енцефалопатія) з переважним пошкодженням кори, феномену зв’язаності нейронів, розладом синаптичної пластичності. 

Розвиток енцефалопатії зумовлений  біохімічними, імунозалежними, генрегуляторними та епігенетичними порушеннями, про які говорилося вище. Клінічно захворювання супроводжується психіатричними та неврологічними синдромами, які виникають одночасно або послідовно

Мультисистемна хвороба як форма ураження всього організму

Виключно психіатричний підхід до лікування дітей з РАС є недоцільним ще й тому, що при захворюванні ураження припадає не лише на нервову систему, а й на інші внутрішні органи. Зокрема, часто вдається виявити такі порушення:
    • хвороби кишківника і травної системи в цілому;
    • порушення функцій імунної системи;
    • патології шкіри, верхній дихальних шляхів;
    • захворювання крові;
    • дисплазія сполучної тканини.

Тобто ми говоримо не просто про неврологічні та психічні симптоми, а особливу форму ураження всього організму – полігенну мультисистемну хворобу. І аутизм у цьому випадку є одним із проявів, а не причиною розвитку ураження інших органів та систем. 

По клінічному значенню вони є однаковими, а не другорядними. Інколи полігенна мультисистемна хвороба проявляється тяжкими ураженнями внутрішніх органів і не супроводжується психічними порушеннями. Крім того, прогноз хвороби можуть визначати саме особливості порушення функцій внутрішніх систем, а не ЦНС. Наприклад, летальний випадок у дитини з РАС може бути спровокований сепсисом, пневмонією, які виникли через імунодефіцит.

А отже і діагностика та лікування повинні базуватися не на згладжені психоневрологічних розладів, а на комплексному підході, виявленні причини захворювання та всіх наявних порушень. 

Для запису на прийом чи консультацію телефонуйте:

Біохімічні чинники

Наявність патологічної системи генів сприяє розвитку цілого комплексу метаболічних порушень, які призводять до розладів ЦНС та порушення функцій організму дитини в цілому. Для РАС характерною тріадою перш за все є порушення функцій головного мозку, травної системи та імунітету.

Біохімічні розлади можна описати як оксидативний стрес. Це процес, при якому порушується окислення та відновлення клітин, в результаті чого вони пошкоджуються або гинуть. Перш за все страждають нейрони. При відсутності впливу на даний механізм з часом можуть розвинутись більш тяжкі стани – астма, порушення концентрації та уваги, синдром хронічної втоми, головні болі, гіпертензія та ін. 

Генетично обумовлені метаболічні розлади у дітей з РАС формують індивідуальні патерни біохімічних порушень. Для їх оцінки наші лікарі розроблюють спеціалізовані лабораторні діагностичні панелі. Ідентифікація індивідуального патерну є важливим клінічним завданням, оскільки дозволяє підібрати ефективну програму лікування для ослаблення ураження ЦНС та, як результат, усунення клінічних проявів захворювання.


Імунологічні чинники в розвитку РАС

Генетичні та біохімічні механізми призводять до порушення дозрівання і функціональності імунної системи дитини з РАС. Результати досліджень демонструють, що чим більш виражені нейропсихічні розлади у пацієнта, тим значніше ушкодження імунного захисту. 

В імунному статусі спостерігається дисбаланс чинників, які забезпечують захист організму від інфекційних та алергічних агентів, розвитку пухлин, аутоімунних реакцій. Виділено специфічну форму первинного імунодефіциту, обумовленого розладом фолатного циклу. Клінічно цей стан у дітей з РАС виявляється такими синдромами:

    • інфекційний;
    • автоімунний;
    • імунозапальний;
    • алергійний.

Останні дослідження підтверджують, що наявність первинного імунодефіциту підвищує ризик розвитку РАС у дітей в 3,2 раза. Тому важливо при наявності нейропсихічних розладів виявити імунологічні порушення, які могли їх спровокувати.
В нашій клініці використовуються методики дослідження, які дозволяють точно встановити імунологічні порушення та усунути їх на клітинному рівні. Таким чином вдається прибрати саме імунологічний фактор та досягти високої ефективності лікування дітей з РАС.

Всі ці синдроми мають спільне походження і вказують на ураження певних відділів ЦНС. Кожен синдром може мати різну інтенсивність проявів у різних дітей. У деяких пацієнтів взагалі можуть бути відсутні ознаки РАС, і нещасний випадок може статися не безпосередньо на фоні аутичного розладу, а внаслідок синдрому дефіциту уваги та гіперактивності або через епілептичний напад.

Концепція індукованої енцефалопатії дозволяє абсолютно по-іншому подивитись на доцільність використання тих чи інших підходів до лікування. Акцент варто робити не на психотропній терапії, направленій на зменшення симптоматики, а на нейропротекторних підходах, спрямованих на захист головного мозку від пошкодження. Важливо не просто полегшувати клінічні прояви, а направляти зусилля на блокування інфекційних, автоімунних та імунозапальних шляхів ураження ЦНС.

Коректна терапія дозволяє досягти покращення спілкування та взаємодії дитини в соціумі, мовлення, підвищити увагу та пам'ять, зоровий контакт, подолати гіперактивність, гіперзбудливість. А вплив саме на механізм розвитку енцефалопатії дозволяє повністю усунути прояви РАС. 

Концепції індивідуального мультидисциплінарного підходу до ведення пацієнтів з РАС

Мультидисциплінарний підхід передбачає комплексну діагностику та лікування дітей з РАС із залученням генетика, імунолога, невролога, психіатра та інших вузькопрофільних фахівців, оскільки хвороба розвивається на фоні генетичних, метаболічних, імунологічних, неврологічних порушень, а також ураження багатьох органів і систем. При цьому розробити стандартний протокол обстеження та терапії неможливо, адже у кожного пацієнта присутні різні ураження.

Захворювання супроводжується синдромами

 1. розлади аутичного спектру;
 2. синдром дефіциту уваги й гіперактивності;
 3. розлади сну;
 4. обсесивно-компульсивний синдром;
 5. гіперкінетичний синдром;
 6. порушення харчової поведінки;
 7. епілептичний синдром;
 8. моторні розлади;
 9. когнітивне зниження.

Однак на сьогодні обґрунтовано два типи мультидисциплінарних підходів до клінічного ведення дітей з РАС:

 • Перший передбачає велику групу лабораторних біомаркерів які дозволяють виявити порушення та підібрати прицільну терапію. Характеризується науковою обґрунтованістю, послідовністю, комплексністю, системністю, поетапною оцінкою стану пацієнта і призначенням коригувальних препаратів.
 • Другий підхід – передбачає послідовну детальну оцінку стану пацієнта і подальше призначення коригувальної терапії згідно з науковими доказами Спочатку досліджується патологічна система генів, на підставі отриманих результатів підбирають біохімічні тести, які дозволяють виявити специфічні метаболічні, генетичні порушення. Отримані генетичні, біохімічні, імунологічні, мікробіологічні та ревматологічні результати полегшують оцінку стану пацієнта та дозволяють підібрати персоніфіковану етіологічну терапію. Останнім етапом виконується комплексне обстеження всього організму з метою виявлення всіх наявних симптомів хвороби, пов’язаних з мультисистемним ураженням організму дитини.
ЗАПИСАТИСЬ НА ПРИЙОМ

Фахівці клініки VIVERE CLINIC керуються останніми науковими дослідженнями та єдині в Україні використовують персоніфікований мультидисциплінарний підхід до ведення дітей з РАС та іншими нейропсихічними розладами.

 Це дозволяє нам виявити причину розвитку захворювання, визначити всі ураження та підібрати ефективне комплексне лікування, яке дозволяє значно покращити стан пацієнта та навіть досягти повного одужання.

ВИ ПОТРЕБУЄТЕ ДОПОМОГИ?

Телефонуйте або відправляйте заявку на прийом зараз

ЗАПИСАТИСЬ НА ПРИЙОМ

Ми бачимо людей, а не лише пацієнтів

Наша місія – змінити ставлення до «приречених» діагнозів і надати кожному надію та шанс на повноцінне та якісне життя.

ЗАПИСАТИСЬ НА ПРИЙОМ

Хочу залишити свій відгук тому що ми були дуже задоволені сервісом та професійністю Vivere! Адміністратор була дуже уважна до нас! Ми змогли зробити усі необхідні аналізи не витрачаючи купу часу на це! Дуже дякую!

Olha Kostova

Їдемо кожного разу до клініки з іншого міста, і не дарма! Дуже привітні адміністратори, завжди допоможуть у вирішенні різного роду питань. Молодці! Окрема подяка лікарям, ви справжні професіонали, вам щирий уклін!!! Рекомендую клініку для всіх, кому важлива якість, швидкість, та професіоналізм!

Ганна

Вперше була на прийомі у цій клініці. Атмосфера неймовірно приємна. Працівники дуже ввічливі та уважні. Мене оглядала лікар Мельник Леся Ігорівна, лікар відразу визначила суть проблеми і призначала адекватне лікування, дуже чуйна та приємна. Я тільки починаю лікування, тож сподіваюся, що результат буде хороший. Щиро рекомендую цю клініку.

Людмила

Проходила лікування у Шейко Макара Васильовича, сподобався підхід до справи, є відчуття що лікар дійсно хоче допомогти розібратися в проблемі, з першого разу вдало підібрав лікування яке дає позитивну динаміку, тому якщо ви вже скрізь були і вам ніхто не допоміг, раджу звернутися саме до цього лікаря.

Оксана

Świetny zespół pielęgniarki znajdują żyły których nie widać ,w mgnieniu oka, lekarze nie leczą objawów tylko chorobę co już w Polsce się rzadko zdarza. Każda diagnoza była konsultowana z lekarzem i szefem kliniki. Logistyka super z niczym nigdy nie było problemu we wszystkim pomagano nam od samego początku. Co najważniejsze nikt nie boi się ( ..ovid 19) co w tych czasach świrusa jest rzadkością. Klinika na wysokim poziomie sami specjaliści w swojej dziedzinie. My widzimy ogromne postępy w zachowaniu naszej autystycznej córki.

Sebastian Lutoborski
Селезньова Ольга Іванівна
Перший крок на шляху до вирішення проблеми – усвідомлення, що вона існує

Проведення електроенцефалографії (ЕЕГ) у дітей та дорослих з метою диференціальної діагностики судомних та епілептиформних станів при різних захворюваннях, а також динамічному спостереженні при проведенні специфічної терапії.

Селезньова Ольга Іванівна
Лікар функціональної діагностики вищої категорії, невролог
Мельник Леся Ігорівна
Займайтеся тим, що любите, і Вам ніколи не доведеться працювати.

Лікування дітей з РАС. Лікування PANS/PANDAS. Лікування опортуністичних інфекцій. Лікування імунних дефіцитів. Лікування та супровід хронічних дерматозів з метою продовження періодів ремісій та зменшення кількості рецидивів.

Мельник Леся Ігорівна
Лікар-імунолог, дитячий лікар-імунолог, лікар-дерматовенеролог (дорослий і дитячий)
Ніфонтова Лариса Валентинівна
Забезпечення якості повноцінного життя пацієнта

- проведення консультативної, діагностичної, терапевтичної допомоги пацієнтам з ендокринологічними захворюваннями - помпова інсулінотерапія - використання авторських методик з науково доведеною ефективністю для діагностики та лікування захворювань ендокринологічного профілю

Ніфонтова Лариса Валентинівна
Лікар-ендокринолог вищої категорії, дитячий ендокринолог

Стаж: 20 років

ЗАПИСАТИСЬ НА ПРИЙОМ
Шейко Макар Васильович
Змінимо психіатрію разом

- консультативний прийом; - патопсихологічне обстеження; - лікування розладів психіки та поведінки.

Шейко Макар Васильович
Заступник директора з клінічних питань Vivere Clinic, Лікар-психіатр вищої категорії та лікар-генетик

Стаж: 20 років

ЗАПИСАТИСЬ НА ПРИЙОМ
Сенченко Андрій Борисович
Баланс у всьому!

-УЗД органів черевної порожнини -УЗД щитоподібної залози -УЗД органів малого тазу -УЗД нирок

Сенченко Андрій Борисович
Лікар УЗД ІІ категорії

Стаж: 10 років

ЗАПИСАТИСЬ НА ПРИЙОМ

ПОТРІБНА КОНСУЛЬТАЦІЯ СПЕЦІАЛІСТА?

НАША КЛІНІКА ДЛЯ ВСЬОГО СВІТУ

Vivere International – це шанс для кожного пацієнта з будь-якого куточка світу отримати експертну допомогу в діагностиці та лікуванні таких хвороб як розлади аутистичного спектру, PANS/PANDAS-синдром, синдром хронічної втоми, депресивно-тривожні розлади, аутоімунні енцефаліти, деменції та інших хвороб, зумовлених порушенням метаболічних та нейроімунологічних процесів у дітей та дорослих.

 • Для іноземних громадян розроблений повний комплекс послуги «Медичний туризм».

 • Пропонуємо консультативні послуги провідних вузькоспеціалізованих фахівців України та світу українською, англійською чи будь-якою іншою іноземною мовою.

 • Надаємо можливість здати чи направити Ваші аналізи в будь-яку лабораторію світу.

 • Пропонуємо медичну допомогу (повний комплекс) українським пацієнтам, які знаходяться за кордоном.

 • Маємо «Денний стаціонар» для введення будь-яких препаратів зареєстрованих в Україні.

У нашій клініці працює багатопрофільна команда професіоналів, які використовують новітні лікувальні протоколи, що підтвердили свою ефективність на засадах доказової медицини.

VIVERE INTERNATIONAL

Ми допомогли пацієнтам з наступних країн:

 • Україна
 • США
 • Швеція
 • Канада
 • Казахстан
 • Сербія
 • Польща
 • Північна Македонія
 • Молдова
 • Азербайджан
 • Хорватія
 • Білорусія
 • Кіпр
 • Узбекистан
 • Португалія
 • Німеччина
 • Боснія і Герцоговина
 • Чехія
 • Греція
 • Фінляндія
 • Австрія
 • Угорщина
 • Нідерланди
 • Великобританія
 • Бельгія
 • Іспанія
 • Італія
 • Ірландія
 • Південна Корея
 • ОАЕ
 • Саудівська Аравія
 • Грузія
 • Швейцарія
 • Туреччина
 • Албанія
 • Австралія
12000+
надано професійних консультацій
8244+
пацієнтів звернулось до нас
482+
іноземних пацієнтів
647+
проведено диагностик
Україна
США
Швеція
Канада
Казахстан
Сербія
Польща
Північна Македонія
Молдова
Азербайджан
Хорватія
Білорусія
Кіпр
Узбекистан
Португалія
Німеччина
Боснія і Герцоговина
Чехія
Греція
Фінляндія
Австрія
Угорщина
Нідерланди
Великобританія
Бельгія
Іспанія
Італія
Ірландія Ірландія
Південна Корея
ОАЕ
Саудівська Аравія
Грузія
Швейцарія
Туреччина
Албанія
Австралія

Ми допомогли пацієнтам з наступних країн:

 • Україна
 • США
 • Швеція
 • Канада
 • Казахстан
 • Сербія
 • Польща
 • Північна Македонія
 • Молдова
 • Азербайджан
 • Хорватія
 • Білорусія
 • Кіпр
 • Узбекистан
 • Португалія
 • Німеччина
 • Боснія і Герцоговина
 • Чехія
 • Греція
 • Фінляндія
 • Австрія
 • Угорщина
 • Нідерланди
 • Великобританія
 • Бельгія
 • Іспанія
 • Італія
 • Ірландія
 • Південна Корея
 • ОАЕ
 • Саудівська Аравія
 • Грузія
 • Швейцарія
 • Туреччина
 • Албанія
 • Австралія