Мітохондріальний розлад (захворювання) — це загальний термін для групи розладів, які можуть вражати багато різних органів. Специфічного лікування цих розладів не існує, хоча симптоми, які вони викликають, можна усунути за допомогою ліків, хірургічного втручання або дієти.

Однією з важливих цілей лікування пацієнтів із мітохондріальними розладами є уникнення лікарських засобів, токсичних для мітохондріальних функцій.

Ліки можуть впливати на багато різних функцій у мітохондріях. Мітохондріальний дихальний ланцюг (МДЛ) складається з п'яти ферментних комплексів: IV і використовує цитохром c і коензим Q10, які діють як переносники електронів. Індукована фармакотерапією дисфункція MДЛ може бути наслідком прямого інгібування одного або кількох ферментних комплексів або роз’єднання окисного фосфорилювання. 

Більшість доказів впливу на організм з мітохондріальними захворюваннями отримано в результаті досліджень in vitro або доклінічних дослідженнях. Крім того, через велике розмаїття проявів мітохондріальних захворювань у різних пацієнтів можна повідомити про різні результати для одного і того ж препарату.

Препарати, яких слід уникати пацієнтам з мітохондріальним захворюванням

Назва препарату

Механізм дії

Побічні ефекти, пов'язані з мітохондріальною токсичністю

Аміодарон

Пригнічує МДЛ I і III та бета-окислення

Легенева токсичність, мікровезикулярний стеатоз і печінкова недостатність

Антибіотики:
гентаміцин, левоміцетин, тетрациклін

Знижує мт синтез білка

Глухота, ниркова недостатність, міопатія

Протиракові препарати: доксорубіцин, цисплатин

Мутація мтДНК

Кардіоміопатія

Антипсихотики: галоперидол, рисперидон, клозапін

Пригнічує МДЛ I, збільшує активні форми кисню, пригнічує окисне фосфорилювання

Екстрапірамідні симптоми, метаболічний синдром

Аспірин

Пригнічує окисне фосфорилювання та бета-окислення

Викликає синдром Рея

Бета-блокатори: метопролол, пропранолол

Пригнічує МДЛ I

Виснаження м’язів

Ципрофібрат

Інгібує MДЛ I, слабкий ліганд рецептора, що активує проліфератор пероксисом

Міопатія та рабдоміоліз

Кортикостероїди

Пригнічує мембранний потенціал мт, генерує активні форми кисню

Міопатія

Флуоксетин

Пригнічує MДЛ I і V, перешкоджає цитохрому c

Ураження шлунково-кишкового тракту

Ізофлуран

Пригнічує MДЛ I

Гепатотоксичність

Ізофлуран / галотан / севофлуран

Пригнічує MДЛ I

Гепатотоксичність, нейротоксичність, кардіальні ефекти

Лінезолід

Пригнічує мт синтез білка

Полінейропатія та лактоацидоз

Місцеві анестетики: бупівікаїн, лідокаїн

Інгібує MДЛ V, збільшує активні форми кисню, пригнічує окисне фосфорилювання

Міопатія

Метформін

Пригнічує MДЛ I

Викликає лактоацидоз

Нікотин

Гальмує дихальний ланцюг

 

Нестероїдні протизапальні засоби:
ібупрофен, диклофенак, напроксен

Пригнічує окисне фосфорилювання та бета-окислення

Гепатотоксичність

Нуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази:
зидовудин, диданозин, ламівудин, абакавір

Виснаження мтДНК, яке потім впливає на всі функції

Енцефаломіопатія, анемія, полінейропатія, панкреатит і лактоацидоз

Парацетамол (передозування)

MДЛ I

Гепатотоксичність

Фенітоїн

Пригнічує мт-АТФазу

Повідомлення про випадки кишкової псевдонепрохідності, що може викликати гепатотоксичність

Піоглітазон

Інгібує MДЛ I, слабкий ліганд рецептора, що активується проліфератором пероксисом

Збільшує анаеробний гліколіз

Пропофол (зокрема > 4 мг/кг/год протягом > 48 годин)

Інгібування надходження вільних жирних кислот до мт, бета-окислення

Синдром інфузії пропофолу: метаболічний ацидоз, рабдоміоліз, серцева недостатність, гепатомегалія, асистолія

Сертралін

Пригнічує MДЛ I і V, пригнічує окисне фосфорилювання

Гепатотоксичність

Симвастатин (інші статини мають слабший ефект)

Інгібує MДЛ I, знижує рівень коензиму Q10, слабкий ліганд рецептора, що активує проліфератор пероксисом

Викликає міопатію, рабдоміоліз

Вальпроат натрію

Пригнічує окисне фосфорилювання, бета-окислення

Печінкова недостатність, гіперамонінемія, гіпоглікемія, стеатоз та енцефалопатія

Трициклічні антидепресанти:
амітриптилін, кломіпрамін

Пригнічує MДЛ

Екстрапірамідні симптоми, порушення пам'яті

*Таблицю подано в вільному порядку, що не збігається з порядком важливості ліків.

мт - мітохондрії

МДЛ – мітохондріальний дихальний ланцюг

Інформація підготовлена на основі статті: "Mitochondrial Disorders: Medicines to Avoid" опублікованої на інтернет платформі: MEDSAFE